Wspieramy Europejską młodzież

Dziękujemy za zaufanie

845

Osobom pomogliśmy

50

Wolontariuszy

Nasze cele

Poprzez rozmaite działania ukierunkowane na rozwój młodego człowieka i aktywnego społeczeństwa, realizujemy następujące cele:

  • prowadzimy otwarty, międzynarodowy dyskurs społeczny
  • szerzymy zasady demokracji, tolerancji i poszanowania godności człowieka
  • wyposażamy młodych ludzi w wartości uniwersalne
  • przeciwdziałamy dyskryminacji
  • zapobiegamy wykluczeniu społecznemu
  • wspieramy rozwój, samorealizację i nietuzinkowe pasje
  • promujemy szeroko pojętą integrację ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności i odmienności kulturowo-religijnej

POMÓŻ

Przekaż nam darowiznę

WESPRZYJ

Nasze projekty

Stop-klatka

Projekt pn. „Stop-klatka” został sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Został on zrealizowany przez Fundację Instytut Re-Integracji Społecznej IRIS z Polski w partnerstwie z Civic organization “Development and Initiative” z Ukrainy. W niniejszym projekcie wzięły udział 32 młode osoby z Polski i Ukrainy (16 uczestników z każdego kraju) oraz 2 liderów, czyli 34 osoby wierzące w społeczny dialog pomiędzy ekologią, modą i fundamentalnymi prawami zwierząt.

Misja ‘Cztery łapy’

Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej IRIS realizuje projekt pn. „Misja ‘Cztery łapy’”. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. W projekcie bierze udział grupa 24 młodych osób z Polski i Turcji, dla których los zwierząt nie jest obojętny.  Okres realizacji projektu to luty 2019 – styczeń 2020 roku.

HUMAN RIGHTS STILL IN FASHION

Projekt jest realizowany przez Fundację IRIS (Instytut Re- Integracji Społecznej) i jest współfinansowany z środków UE programu Erasmus+. Młodzi ludzie z 4 krajów: Turcji, Polski, Włoch i Szwecji w wieku 16 – 22 lat spotykają się w Polsce tworząc grupę, w której wymienią się poglądami w obszarze wewnętrznej sprawiedliwości, praw człowieka, praworządności, demokracji i systemów wartości obywatelskiej.

KORALIK PARAINTEGRACJI

Projekt „Koralik Paraintegracji” został zainicjowany przez grupę wolontariuszy z Polski, Włoch i Grecji sprawujących pieczę nad młodymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Wolontariusze jako młodzi pełnosprawni pragną uwrażliwiać i skłaniać do refleksji społeczeństwo mające tendencje do dyskryminacji „inności”.

Echo historii, tradycji, korzeni – co nas łączy a co dzieli?

Projekt finansowany z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Projekt pt. „Echo historii, tradycji, korzeni – co nas łączy a co dzieli?”. Projekt polega na stworzeniu sekwencyjnej historii obrazkowej łączącej czytelników widzących i niewidomych w postaci publikacji komiksowej wzbogaconej o dźwiękowy opis warstwy wizualnej w formie audiodeskrypcji. Komiks historyczny, powstanie poprzez przygotowanie przez młodzież kadrów komiksowych i storyboardów (wybór odpowiednich technik graficznych), w trzech odsłonach tematycznych: wspólne dzieje historyczne, tradycje i kultura, wspólne korzenie a współczesne relacje.

Nie uni­kaj słów go­ryczy, chłod­nych spoj­rzeń i ciepłych dłoni. 

Kto wiele ot­rzy­mał,
od­dać po­winien więcej. 

Po­kora jest
mądrością ciszy … 

Życie to la­birynt,
ale cel jest zaw­sze ta­ki sam. 

Bo cza­sem żeby coś zdo­być,
trze­ba się te­mu poddać. 

Nie mów ja­ki ktoś jest wspa­niały, spraw by w to uwie­rzył i to poczuł… 

Za­nim po­wiesz,
że świat jest zły – przyj­rzyj się sobie. 

Kiedy poczu­jesz za­bor­czość i zachłan­ność w mo­wie i uczyn­ku, to znak, żeby odejść, choćby w myślach. 

W pros­tej po­korze,
ob­ja­wia się mądrość serca…

Wiara jest całko­witym zaufa­niem które wyz­wa­la z wątpliwości… 

SPRAWDŹ

o fundacji

Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej została powołana do życia 30 grudnia 2016 roku.

Fundacja jako cel główny stawia szeroko pojętą edukację kulturowo-artystyczną dzieci, młodzieży oraz dorosłych, głównie w sferze pozaformalnej.

Organizacja wyróżnia dwie podstawowe sekcje: Wymiany Młodzieżowe oraz Wolontariaty. Instytut tworzy międzynarodowe konsorcja multilateralne, dzięki czemu pogłębia spójność Europy oraz propaguje proeuropejskie postawy obywatelskie. Fundacja wspiera wszystkich Młodych Kreatywnych, którzy pragną pogłębiać swoje pasje, głosić publicznie swoje przekonania oraz ulepszać świat, choćby w zarysie ideologicznym.

napisz do nas

kontakt

FUNDACJA INSTYTUT RE-INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Łódź ul. Gdańska 54 lok. 116
KRS: 0000663947
NIP: 725 218 29 55
REGON: 366595107
tel. 790 205 209

Administratorem danych osobowych jest Fundacja ”INSTYTUT RE-INTEGRACJI SPOŁECZNEJ” z siedzibą w Łodzi. Więcej informacji w Polityce prywatności i plików cookies.

NASI

partnerzy

ZOBACZ

galeria

Zanim klikniesz „Wyrażam zgodę” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Przedstawiamy w niej informacje o tzw. plikach cookies (ciasteczkach) i wyjaśniamy zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Wyrażam zgodę” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe zasady. Szersze informacje o zasadach ochrony Twoich danych osobowych znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka Prywatności i plików cookies.