Zbite dzbany

Ideą projektu „Zbite dzbany” jest zintegrowane działanie osób głuchych oraz wolontariuszy podczas warsztatów ceramiki użytkowej i unikatowej, podkreślając tym samym wartość sztuki i artyzmu, polegającej na lepieniu/ toczeniu dzbanów oraz innych naczyń ceramicznych (filiżanki, tace, kubki), z wykorzystaniem nowoczesnych technologii za pomocą druku 3D.

Okres realizacji: 1.06.2023 – 31.07.2024

Grupa docelowa: Projekt adresowany jest do 32 młodych osób (16-27), w tym 10 z Włoch, 10 z Grecji oraz 12 z Polski. Ponadto połowę zespołu stanowią osoby z różnymi stopniami dysfunkcji słuchu.

Cele projektu zdefiniowane przez młodzież:

 • integracja osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi
 • promocja włączenia społecznego
 • wzmocnienie przynależności do UE działając dla wspólnego celu w myśl zasady „Tak, dla inności”
 • wzmocnienie postawy tolerancji i poszanowania sprawiedliwości dla praw osób głuchych
 • wzrost świadomości międzykulturowej
 • ochrona praw i wolności człowieka oraz zasad demokracji europejskiej

Wybrane działania:

 • moduł „Figa czy Daktyl?”, czyli rozwój komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
 • moduł „Scyfryzuj swoje marzenia”, czyli warsztat cyfrowy,
 • CERAMBOT, czyli warsztaty ceramiki użytkowej i unikatowej z komponentem cyfrowym,
 • stworzenie e-albumu, czyli opracowanej graficznie i merytorycznie kolekcji ceramicznych prac,
 • stworzenie e-finisażu, czyli wirtualnej galerii ceramiki.

Rezultaty projektu (twarde):

 • 32 wytwory ceramiczne z elementami druku 3D,
 • 32 certyfikaty Youthpass oraz wewnętrzne
 • 1 e-album
 • 1 e-finisaż

Pozostałe rezultaty (miękkie):

 • wzmocnienie postaw tolerancji wobec odmienności i szacunku dla osób niepełnosprawnych, wzrost świadomości w
  obszarze praw człowieka,
 • bardziej aktywna partycypacja w życiu artystycznym, społecznym i obywatelskim młodych ludzi,
 • otwartość na wiedzę i gotowość do jej poszerzania oraz rozwoju umiejętności i kompetencji związanych z tematyką
  projektu,
 • ochrona praw i wolności człowieka oraz zasad demokracji europejskiej,
 • odważne zabieranie głosu w sprawach istotnych dla młodych wolontariuszy i osób niepełnosprawnych, świadomość wagi
  prezentowanych wartości i treści,
 • przełamanie barier oraz własnych ograniczeń komunikacyjnych,
 • otwartość i gotowość na wymianę sugestii, spostrzeżeń, pomysłów i czerpanie z wiedzy innych.

Partnerzy:

Fondazione Istituto dei Sordi di Torino ONLUS (Włochy)
Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej (Polska)
KOINONIKI ENSOMATOSI – ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA (Grecja)

Źródło finansowania:

Projekt “Zbite dzbany” jest współfinansowany ze środków program Unii Europejskiej Erasmus+.