Human rights still in fashion

Projekt rozwiązał zdiagnozowane problemy a jego realizacja na płaszczyźnie międzynarodowej spełniła następujące cele:

 • wzmocnienie takich wartości jak: prawa człowieka, wolność, praworządność, demokracja,
 • obywatelstwo europejskie
 • wzmocnienie przynależności europejskiej
 • promocja intensywnego dialogu międzynarodowego
 • promowanie spójnej Europy poprzez współpracę organizacji działających w imieniu młodzieży
 • wzrost świadomości międzykulturowej
 • promowanie liberalizmu religijnego
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • promowanie uznawalności rezultatów pozaformalnej ścieżki edukacyjnej

Projekt został zrealizowany przez Fundację IRIS (Instytut Re- Integracji Społecznej) i był współfinansowany z środków UE programu Erasmus+. Młodzi ludzie z 4 krajów: Turcji, Polski, Włoch i Szwecji spotkali się w Polsce tworząc grupę, w ramach której wymienili się poglądami w obszarze wewnętrznej sprawiedliwości, praw człowieka, praworządności, demokracji i systemów wartości obywatelskiej. Uczestnikami projektu byli ludzie uzdolnieni manualnie, kreatywni, z nutką przedsiębiorczości, którzy dzielili się swoimi uzdolnieniami z rówieśnikami. Młodzież poprzez modę wyraziła swoją odrębność, własne ego oraz zidentyfikowała się z obywatelami Europy; najdobitniej ukazując ich prawa i sprawiedliwość społeczną w zaprojektowanym ubiorze.  W projekcie wzięły również udział uczestnicy o mniejszych szansach ze względu na przeszkody natury społecznej oraz kulturowej.

Po wcześniejszym zaprojektowaniu przez uczestników strojów, gdzie wiodącym tematem był rasizm, homoseksualizm oraz religia – młodzież uszyła ubrania, które następnie sama zaprezentowała na pokazie mody w Centrum Handlowym M1 w Łodzi. Pokaz mody był widowiskiem zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Przykuł uwagę wielu ludzi, a dodatkowe kilkukrotne powtarzanie pokazu przez uczestników spowodowało, że przekaz trafił do szerokiej publiczności. Każdy z pokazów kończył się konkursem dla publiczności, w którym zadawane były pytania dot. praw człowieka.

Poniżej możemy obejrzeć film, na którym młodzież prezentuje samodzielnie zaprojektowane, a następnie uszyte na profesjonalnych maszynach stroje:

W ramach projektu zrealizowano następujące działania projektowe:

 • wymianę młodzieży (przygotowanie językowo-kulturowe,  dyskusja piramidowa „śnieżna kula” (snowball sampling), moduł „akwarium” (dyskusja), moduł „fabuły z kubka” , projekt odzieży w rysunku (szkic lub grafika komputerowa), krój odzieży, warsztat krawiecki, przeróbki odzieżowe strojów minimalistycznych
 • ewaluację
 • promocję i upowszechnianie rezultatów