Just Her – pierwszy newsletter

Oto najnowszy newsletter z projektu Just Her

Projekt zakłada wyszkolenie edukatorów w zakresie pracy z kobietami-migrantkami, często z krajów objętych konfliktami zbrojnymi. Nabyty zestaw umiejętności ułatwi pokonanie bariery językowej, a także pozwoli na włączenie oraz umocnienie kobiet, przyczyniając się do promowania idei równości płci.

Więcej o projekcie przeczytać można tutaj: Just Her
Read more

Festiwal filmów partycypacyjnych „COOLture in a Film Frame”

Zapraszamy na festiwal filmów partycypacyjnych, które powstały dzięki współpracy młodzieży i przedstawicieli starszego pokolenia!

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Międzypokoleniowe Laboratorium Kina Interaktywnego”.
Read more

TABER – szósty newsletter

Prezentujemy szósty newsletter projektowy!

TABER ma na celu podnoszenie świadomości i edukowanie nauczycieli i pracowników młodzieżowych wspierających osoby młode w zakresie rozpoznawania objawów zaburzeń i budowania odporności emocjonalnej.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: „TABER”
Read more

TABER – piąty newsletter

To już piąty newsletter projektowy!

TABER ma na celu podnoszenie świadomości i edukowanie nauczycieli i pracowników młodzieżowych wspierających osoby młode w zakresie rozpoznawania objawów zaburzeń i budowania odporności emocjonalnej.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: „TABER”
Read more

LTTA (Learning, Teaching and Training Activity) – Projekt EcoDigi

Co nowego w projekcie EcoDigi? Wieści z LTTA!

W dniach 19-21 lutego odbyła się aktywność Learning, Teaching and Training (LTTA) w ramach projektu EcoDigi, zgromadzając uczestników zainteresowanych rozwojem edukacji dorosłych. W ciągu trzech dni w Saragossie uczestnicy poruszyli wiele kluczowych i innowacyjnych zagadnień.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: „Move & Act”
Read more

YouthMinds – newsletter projektowy

Przedstawiamy ostatni newsletter projektowy!

Celem projektu jest promowanie pozytywnego zdrowia psychicznego wśród młodych ludzi poprzez poszerzanie ich wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz umożliwienie im utrzymywania dobrego samopoczucia.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: „YouthMinds”
Read more

Move & Act – drugi newsletter projektowy

Prezentujemy kolejny newsletter w ramach projektu Move & Act!

Projekt ten wspiera rozwój konkretnych umiejętności cyfrowych, kreatywnych i przedsiębiorczych u młodych ludzi, a głównym celem rozwoju tych umiejętności jest pomoc w zwiększeniu szans młodzieży na zatrudnienie, zabraniu głosu i współdziałaniu na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: „Move & Act”
Read more

TABER – czwarty newsletter

Przedstawiamy czwarty z kolei newsletter projektowy!

TABER ma na celu podnoszenie świadomości i edukowanie nauczycieli i pracowników młodzieżowych wspierających osoby młode w zakresie rozpoznawania objawów zaburzeń i budowania odporności emocjonalnej.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: „TABER”
Read more

EcoDigi – drugi newsletter projektowy

Prezentujemy kolejny newsletter w ramach projektu EcoDigi!

Projekt EcoDigi skupia się na transformacji cyfrowej i sposobie, w jaki wpływa ona na sektor edukacji dorosłych. Jego głównym celem jest wspieranie rozwoju gotowości i zdolności cyfrowych w sposób przyjazny dla środowiska i sprzyjający włączeniu społecznemu.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: „EcoDigi”
Read more

Już jest! Trzeci newsletter projektu IGIFU!

Przedstawiamy trzeci newsletter projektowy!

Projekt IGIFU ma na celu otwarcie możliwości uczenia się przez całe życie poprzez podniesienie kompetencji edukatorów osadzonych w kontekście międzypokoleniowym i cyfryzację seniorów (50+).

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: “Intergenerational Film Hub”
Read more