TABER

Tackling Alexithymia to Build Emotional Resilience [Walka z aleksytymią w celu budowania odporności emocjonalnej]

Kontekst

Samookaleczanie jest często określane jako „zaburzenie osobowości” i jest piętnowane w wielu społecznościach. Stygmatyzacja prowadzi do wykluczenia społecznego i izolacji, depresji, i może ostatecznie zakończyć się samobójstwem młodej osoby.

TABER to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ mający na celu podniesienie świadomości i edukację nauczycieli, trenerów i osób pracujących z młodzieżą w zakresie umiejętności rozpoznawania objawów i budowania odporności emocjonalnej u młodych ludzi. Warsztaty realizowane w ramach projektu pomogą lepiej zrozumieć, w jaki sposób pomóc młodym ludziom wzmocnić ich odporność psychiczną.

Cele

Partnerzy projektu wezmą udział w 12 warsztatach w celu opracowania przewodnika po najlepszych praktykach promującego wspólne rozumienie aleksytymii, umyślnych samookaleczeń i samobójstw wśród młodych ludzi oraz podniesienia kwalifikacji osób pracujących z młodymi ludźmi w różnych dziedzinach edukacji, szkoleń i sektora młodzieży, aby zapobiec ich wykluczeniu społecznemu.

Działania

  • 12 warsztatów dotyczących aleksytymii, promocji świadomości emocjonalnej, budowania pewności siebie, autoeksploracji dla młodzieży i świadomości nt. samookaleczeń,
  • 12 lokalnych warsztatów w krajach partnerskich przeprowadzonych dla ponad 10 nauczycieli, trenerów, osób pracujących z młodzieżą oraz dla młodych ludzi,
  • 6 wydarzeń upowszechniających,
  • 6 transnarodowych spotkań partnerskich.

Rezultaty

TABER podniesie umiejętności 72 nauczycieli, trenerów i osób pracujących z młodzieżą w zakresie tworzenia świadomości walki z aleksytymią w celu budowania odporności emocjonalnej u wrażliwych młodych ludzi oraz użyje narzędzia Warwick and Edinburgh Mental Wellbeing Scale (WEMWBS) do oceny wpływu i poprawy stanu psychicznego 60 młodych ludzi i ich dobrostanu społeczno-ekonomicznego.