YouthMinds – newsletter projektowy

Przedstawiamy ostatni newsletter projektowy!

Celem projektu jest promowanie pozytywnego zdrowia psychicznego wśród młodych ludzi poprzez poszerzanie ich wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz umożliwienie im utrzymywania dobrego samopoczucia.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: „YouthMinds”
Read more

Move & Act – drugi newsletter projektowy

Prezentujemy kolejny newsletter w ramach projektu Move & Act!

Projekt ten wspiera rozwój konkretnych umiejętności cyfrowych, kreatywnych i przedsiębiorczych u młodych ludzi, a głównym celem rozwoju tych umiejętności jest pomoc w zwiększeniu szans młodzieży na zatrudnienie, zabraniu głosu i współdziałaniu na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: „Move & Act”
Read more

TABER – czwarty newsletter

Przedstawiamy czwarty z kolei newsletter projektowy!

TABER ma na celu podnoszenie świadomości i edukowanie nauczycieli i pracowników młodzieżowych wspierających osoby młode w zakresie rozpoznawania objawów zaburzeń i budowania odporności emocjonalnej.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: „TABER”
Read more

EcoDigi – drugi newsletter projektowy

Prezentujemy kolejny newsletter w ramach projektu EcoDigi!

Projekt EcoDigi skupia się na transformacji cyfrowej i sposobie, w jaki wpływa ona na sektor edukacji dorosłych. Jego głównym celem jest wspieranie rozwoju gotowości i zdolności cyfrowych w sposób przyjazny dla środowiska i sprzyjający włączeniu społecznemu.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: „EcoDigi”
Read more

Już jest! Trzeci newsletter projektu IGIFU!

Przedstawiamy trzeci newsletter projektowy!

Projekt IGIFU ma na celu otwarcie możliwości uczenia się przez całe życie poprzez podniesienie kompetencji edukatorów osadzonych w kontekście międzypokoleniowym i cyfryzację seniorów (50+).

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: “Intergenerational Film Hub”
Read more

Ready Teddy Go – czwarty newsletter

Przedstawiamy czwarty newsletter projektowy!

Projekt „Ready Teddy Go” skierowany m.in. do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich nauczycieli, wychowawców i rodziców.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: Ready Teddy Go
Read more

EcoDigi – ulotka projektowa

Przedstawiamy ulotkę projektową!

Projekt „EcoDigi” dotyczy ekologicznej i włączającej edukacji cyfrowej osób dorosłych

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: EcoDigi
Read more

IGIFU – newsletter projektowy

Przedstawiamy drugi newsletter projektowy!

Projekt IGIFU ma na celu otwarcie możliwości uczenia się przez całe życie poprzez podniesienie kompetencji edukatorów osadzonych w kontekście międzypokoleniowym i cyfryzację seniorów (50+).

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: “Intergenerational Film Hub”
Read more

Ready Teddy Go – trzeci newsletter

Przedstawiamy trzeci newsletter projektowy!

Projekt „Ready Teddy Go” skierowany m.in. do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich nauczycieli, wychowawców i rodziców.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: Ready Teddy Go
Read more

Ready Teddy Go – broszura

Przedstawiamy broszurę projektową!

Projekt „Ready Teddy Go” skierowany m.in. do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich nauczycieli, wychowawców i rodziców.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: Ready Teddy Go
Read more