Projekt EcoDigi skupia się na transformacji cyfrowej i sposobie, w jaki wpływa ona na sektor edukacji dorosłych. Jego głównym celem jest wspieranie rozwoju gotowości i zdolności cyfrowych w sposób przyjazny dla środowiska i sprzyjający włączeniu społecznemu.

Grupy docelowe:

 • Dorośli słuchacze, w tym słuchacze z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami;
 • Edukatorzy w formalnych i nieformalnych placówkach edukacji dorosłych;
 • Specjaliści z sektora edukacji, którzy nie pracują bezpośrednio z osobami uczącymi się, w tym dyrektorzy, edukacji pozaformalnej;
 • Terapeuci i specjaliści pracujący bezpośrednio z dorosłymi uczącymi się osobami niepełnosprawnymi, np. terapeuci zajęciowi, psychologowie, doradcy, pracownicy socjalni i inni;
 • Specjaliści z zakresu szkolnictwa wyższego, edukacji szkolnej oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym nauczyciele, badacze, wykładowcy uniwersyteccy i profesorowie z odpowiednich wydziałów;
 • Organizacje działające w obszarze ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju; Dostawcy usług społecznych dla dorosłych osób niepełnosprawnych;
 • Organizacje pozarządowe współpracujące z sektorem edukacji dorosłych.

W wyniku projektu powstanie grupa mistrzów-trenerów, którzy są również ekspertami i punktami odniesienia dla wszystkich edukatorów dorosłych w swoim kraju (i w całej Europie), zainteresowanych poprawieniem zrównoważonego rozwoju i włączeniem społecznym.
Trenerzy mistrzowie stworzą metodologię, która pomoże im w pracy z edukatorami dorosłych i będą mieli okazję przetestować ją w praktyce, prowadząc lokalne webinaria szkoleniowe w swoich krajach. Pod koniec lokalnych szkoleń trenerzy-mistrzowie zaproponują ulepszenia metodologii w oparciu o swoje doświadczenia z edukatorami dorosłych.

Główne efekty wszystkich szkoleń (dla trenerów i edukatorów dorosłych) to:

 1. Poprawa zdolności grup docelowych, będących odbiorcami projektu, w tym zwiększenie zdolności do wspierania i włączania dorosłych uczących się osób o specjalnych potrzebach i niepełnosprawnych.
 2. Poprawa wiedzy na temat tego, jak włączyć praktyki przyjazne środowisku do swojej pracy.
 3. Wzrost świadomości znaczenia tych kwestii i ich własnej roli.
 4. Wzrost motywacji do przyjęcia profesjonalnych postaw związanych z włączeniem i zrównoważonym rozwojem.