Ekologia zawsze w modzie

Projekt łączący modę z ekologią pt. „Ekologia zawsze w modzie”

Okres realizacji: 16.03.2020 – 30.11.2020

Efektem docelowym projektu jest spowodowanie, by osoby udające się na zakupy częściej myślały o tym skąd pochodzi dany produkt, w jaki sposób został wyprodukowany, jakie konsekwencje dla środowiska przyniesie jego zakup/zużycie/wyrzucenie oraz czy na pewno jest on nam potrzebny. Modyfikację zachowań i nawyków trzeba rozpocząć od uświadamiania i niniejszy projekt rozpoczyna tę długofalową zmianę postaw społecznych w zakresie ekologii, zużycia wody, segregacji odpadów, ochrony zwierząt, konsumpcjonizmu czy świadomości nt. emisji gazów do atmosfery.

Cele:

  • zdobycie rzetelnej wiedzy z zakresu ekologii,
  • rozwój umiejętności projektowania, konstrukcji i szycia strojów, realizacji autorskich projektów i organizacji pokazów mody,
  • wzrost świadomości nt. konsekwencji związanych z nadmierną konsumpcją, w szczególności odzieży,
  • zmiana zachowań i nawyków, większa wrażliwość ekologiczna,
  • aktywizacja młodych ludzi i wzrost ich zaangażowania w działalność społeczną i ekologię,
  • zachęcenie do dyskusji i refleksji na temat obecnej sytuacji w obszarze ekologii w Polsce, Europie i na świecie.

Potrzeba realizacji projektu:

W ostatnim czasie wiele mówi się na temat ekologii w mediach. Popularne do tej pory segregowanie odpadów jest czymś, czego dzieci uczą się w szkołach, a co na wielu osiedlach w Polsce jest już obowiązkiem. Blisko 6 na 10 Polaków segreguje śmieci regularnie. Niestety sama segregacja to za mało. Potrzebne są zmiany również innych zachowań i przyzwyczajeń.

Wprawdzie największe światowe marki odzieży z każdym rokiem stają się bardziej „eko” to niestety trendy ekologiczne są także polem do nadużyć. Wiele firm, które przyklejając zieloną etykietę zwiększa swoją sprzedaż lub cenę, w rzeczywistości nie oferuje produktów o niższym niż do tej pory wpływie na środowisko.

Choć świadomość ekologiczna społeczeństwa z roku na rok wzrasta, problem wyniszczania przez człowieka środowiska naturalnego nadal postępuje. W szczególności dotyka on młodego pokolenia, które to odczuwać będzie skutki naszych zaniedbań. W 2012 roku ochronę środowiska jako „jeden z trzech kluczowych problemów w Polsce” wskazało jedynie 7% badanych, w 2018 roku było to już 18%. Mimo to zachowania konsumenckie wspierające ochronę środowiska nadal nie są wśród Polaków popularne. Chcemy tę tendencję zmienić i wpłynąć na codzienne wybory odbiorców projektu.

Działania:

Cykl czterech 3-tygodniowych warsztatów, których celem będzie przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu ekologii, a także nauczenie ich projektowania, wykonywania i szycia strojów, które zaprezentowane zostaną przez młodzież w czasie 4 mini pokazów mody ekologicznej. Całość projektu zwieńczy duży pokaz, na którym zaprezentowane zostaną prace wszystkich uczestników warsztatów.

Rezultaty:

  1. Przeprowadzenie 4 edycji warsztatów dla 32 młodych uczestników.
  2. Stworzenie 48 ekologicznych strojów.
  3. Organizacja 4 mini pokazów mody i 1 pokazu finałowego.

Co więcej, uczestnicy projektu będą mieli okazję do podjęcia rzeczywistych działań na rzecz promocji ekologii w lokalnym otoczeniu. Zyskają oni przydatne umiejętności z szycia i projektowania, z których korzystać będą mogli w przyszłości. Wzrośnie również świadomość społeczna z zakresu przemysłu odzieżowego, mody i ekologii.

Realizator projektu:

Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej IRIS

Zapraszamy na nasz profil na Facebook’u fb.me/fundacjaIRIS i zachęcamy do oznaczania nas używając nazwy: @fundacjaIRIS.

Źródło finansowania:

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

www.niw.gov.pl