Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej IRIS jest liderem w projekcie „Misja ‘Cztery łapy’” („’The Four paws’ Mission”) przygotowanym przez współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gospodarczego i Kształcenia Zawodowego TEKMED w Tokacie (Turcja).

Głównym celem projektu jest rozwinięcie zmysłu przedsiębiorczości wśród młodzieży i ich partycypacji w życiu społecznym poprzez wzmocnienie poczucia inicjatywy młodych ludzi, zwłaszcza w dziedzinie społecznej, włączenie społeczne osób młodych, wzmocnioną interakcję między badaniami a praktyką, zacieśnienie synergii i spójności europejskiej przy podejmowaniu ważnej społecznie problematyki, popularyzację wolontariatu wśród młodzieży oraz międzynarodowy dialog społeczny.

Podstawowym założeniem projektu jest ukształtowanie i wzmocnienie współodpowiedzialności za los zwierząt, dzięki znacznemu wzrostowi świadomości na temat ochrony praw zwierząt oraz świadomości ekologicznej. Projekt skoncentruje się również na działaniach związanych z promowaniem wartości/ wzorców z innych krajów i wymianie dobrych praktyk w ramach współpracy międzynarodowej w imię zrównoważonego rozwoju Europy.

Projekt ten promuje także aktywizację młodzieży w obszarze wolontariatu, międzynarodową współpracę młodzieży i zbudowanie trwałego systemu zinternalizowanych wartości poprzez ukształtowanie trwałych postaw proeuropejskich i pro-ekologicznych, pobudzenie zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości oraz nabycie umiejętności prowadzenia otwartego dialogu społecznego. Będzie się to odbywać przy użyciu edukacji pozaformalnej w celu zwiększenia włączenia społecznego osób młodych przejawiającego się w podejmowaniu własnych inicjatyw społecznych na rzecz zwierząt, wysoką samooceną i pewnością siebie.

Projekt „Misja ‘Cztery łapy’” o numerze 2018-3-PL01-KA205-061201 jest realizowany w ramach  programu Unii Europejskiej Erasmus+ (Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk). Okres realizacji projektu to luty 2019 – styczeń 2020 roku.

Zapraszamy do odwiedzenia:

  1. Strony internetowej projektu: fundacjairis.com,
  2. Profilu na Facebook’u: fb.me/misjaczterylapy,
  3. Profilu Fundacji IRIS na Facebook’u: fb.me/fundacjairis.

Zachęcamy do kontaktu z nami: m.me/misjaczterylapy

*****************************

Poniżej przedstawiamy making-off’y z realizacji projektu „Misja ‚Cztery łapy'”. Zachęcamy do obejrzenia!

Integracja, czyli jak wyglądał początek naszej przygody. Pierwszy making-off w ramach projektu „Misja ‚Cztery łapy'”! Poznajemy się, integrujemy i rozpoczynamy wspólną pracę.
Edukacja i podnoszenie świadomości dotyczącej praw zwierząt to misja naszego projektu. W trakcie jego trwania odbyliśmy liczne wizyty w schroniskach i fundacjach zajmujących się zwierzętami, zarówno w Polsce, jak i w Turcji. Przeprowadziliśmy też wiele spotkań, debat, prelekcji. Cieszymy się, że nasze działania wpłynęły na wiedzę, świadomość i postawy innych osób.
Kennels, czyli budy – making-off z budowania schronień dla bezdomnych zwierząt ??
Własnymi siłami stworzyliśmy różnorodne budy i schronienia dla zwierząt cierpiących z powodu bezdomności. Co więcej, do ich budowy wykorzystaliśmy plastikowe butelki, przez co podkreśliliśmy ekologiczny aspekt naszego projektu. ??