Mapa dziedzictwa kulturowego

Już jest! Interaktywna mapa materialnego dziedzictwa kulturowego regionu V4 (Grupa Wyszehradzka) i Ukrainy!

Projekt „Międzypokoleniowe Laboratorium Kina Interaktywnego” (ang. „Intergenerational Lab of Interactive Cinema”) koncentruje się na wzmacnianiu więzi międzypokoleniowych, które uległy pogorszeniu w czasie pandemii oraz wspieraniu seniorów w procesie szeroko rozumianej cyfryzacji.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: „Międzypokoleniowe Laboratorium Kina Interaktywnego”
Read more