Aplikacja Plastic-free ME!

Prezentujemy efekty pracy w ramach projektu „Eco-solution to plastic pollution”!

Aplikacja Plastic-free ME! została stworzona w ramach projektu “Eco-solution to plastic pollution” współfinansowanego przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Read more