Już jest! Trzeci newsletter projektu IGIFU!

Przedstawiamy trzeci newsletter projektowy!

Projekt IGIFU ma na celu otwarcie możliwości uczenia się przez całe życie poprzez podniesienie kompetencji edukatorów osadzonych w kontekście międzypokoleniowym i cyfryzację seniorów (50+).

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: “Intergenerational Film Hub”
Read more

Mapa dziedzictwa kulturowego

Już jest! Interaktywna mapa materialnego dziedzictwa kulturowego regionu V4 (Grupa Wyszehradzka) i Ukrainy!

Projekt „Międzypokoleniowe Laboratorium Kina Interaktywnego” (ang. „Intergenerational Lab of Interactive Cinema”) koncentruje się na wzmacnianiu więzi międzypokoleniowych, które uległy pogorszeniu w czasie pandemii oraz wspieraniu seniorów w procesie szeroko rozumianej cyfryzacji.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: „Międzypokoleniowe Laboratorium Kina Interaktywnego”
Read more

Oświadczenie

Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej oświadcza, że nie posiada praw do nazwy „Filmteractive Festival”, nie jest i nigdy nie była jego organizatorem ani współorganizatorem i nie współpracuje ani nie współpracowała z rzeczywistym organizatorem „Filmteractive Festival”, którym jest „Fundacja MEDIA KLASTER” z/s w Łodzi.

Ready Teddy Go – czwarty newsletter

Przedstawiamy czwarty newsletter projektowy!

Projekt „Ready Teddy Go” skierowany m.in. do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich nauczycieli, wychowawców i rodziców.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: Ready Teddy Go
Read more