Entries by avwpht

LTTA (Learning, Teaching and Training Activity) – Projekt EcoDigi

Co nowego w projekcie EcoDigi? Wieści z LTTA! W dniach 19-21 lutego odbyła się aktywność Learning, Teaching and Training (LTTA) w ramach projektu EcoDigi, zgromadzając uczestników zainteresowanych rozwojem edukacji dorosłych. W ciągu trzech dni w Saragossie uczestnicy poruszyli wiele kluczowych i innowacyjnych zagadnień. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: „Move & Act”

YouthMinds – newsletter projektowy

Przedstawiamy ostatni newsletter projektowy! Celem projektu jest promowanie pozytywnego zdrowia psychicznego wśród młodych ludzi poprzez poszerzanie ich wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz umożliwienie im utrzymywania dobrego samopoczucia. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: „YouthMinds”

Move & Act – drugi newsletter projektowy

Prezentujemy kolejny newsletter w ramach projektu Move & Act! Projekt ten wspiera rozwój konkretnych umiejętności cyfrowych, kreatywnych i przedsiębiorczych u młodych ludzi, a głównym celem rozwoju tych umiejętności jest pomoc w zwiększeniu szans młodzieży na zatrudnienie, zabraniu głosu i współdziałaniu na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: „Move & Act”

TABER – czwarty newsletter

Przedstawiamy czwarty z kolei newsletter projektowy! TABER ma na celu podnoszenie świadomości i edukowanie nauczycieli i pracowników młodzieżowych wspierających osoby młode w zakresie rozpoznawania objawów zaburzeń i budowania odporności emocjonalnej. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: „TABER”

EcoDigi – drugi newsletter projektowy

Prezentujemy kolejny newsletter w ramach projektu EcoDigi! Projekt EcoDigi skupia się na transformacji cyfrowej i sposobie, w jaki wpływa ona na sektor edukacji dorosłych. Jego głównym celem jest wspieranie rozwoju gotowości i zdolności cyfrowych w sposób przyjazny dla środowiska i sprzyjający włączeniu społecznemu. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: „EcoDigi”

Już jest! Trzeci newsletter projektu IGIFU!

Przedstawiamy trzeci newsletter projektowy! Projekt IGIFU ma na celu otwarcie możliwości uczenia się przez całe życie poprzez podniesienie kompetencji edukatorów osadzonych w kontekście międzypokoleniowym i cyfryzację seniorów (50+). Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: “Intergenerational Film Hub”

Mapa dziedzictwa kulturowego

Już jest! Interaktywna mapa materialnego dziedzictwa kulturowego regionu V4 (Grupa Wyszehradzka) i Ukrainy! Projekt „Międzypokoleniowe Laboratorium Kina Interaktywnego” (ang. „Intergenerational Lab of Interactive Cinema”) koncentruje się na wzmacnianiu więzi międzypokoleniowych, które uległy pogorszeniu w czasie pandemii oraz wspieraniu seniorów w procesie szeroko rozumianej cyfryzacji. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: „Międzypokoleniowe Laboratorium Kina Interaktywnego”

Oświadczenie

Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej oświadcza, że nie posiada praw do nazwy „Filmteractive Festival”, nie jest i nigdy nie była jego organizatorem ani współorganizatorem i nie współpracuje ani nie współpracowała z rzeczywistym organizatorem „Filmteractive Festival”, którym jest „Fundacja MEDIA KLASTER” z/s w Łodzi.

Ready Teddy Go – czwarty newsletter

Przedstawiamy czwarty newsletter projektowy! Projekt „Ready Teddy Go” skierowany m.in. do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich nauczycieli, wychowawców i rodziców. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: Ready Teddy Go